Gå direkt till Tyskland

SAMARBETET ÖVER GRÄNSERNA – danska hanars parningar  med svenska tikar.  

Vår ras Kleiner Münsterländer var inte stor under 60-80 talet. På den tiden observerades inte problem som lättare hd-fel samt epilepsi, som särskilt problematiska, varför hundar med dessa fel t.o.m. importerades. Rabiesreglerna isolerade oss. Under sent 80-tal var vi några, som började åka regelbundet till Danmark för att se på deras hundar, deras avel och framför allt deras prov, som lade grunden för Danmarksframgångar med rasen. De var hästlängder före oss vad provtradition beträffade, och först under de allra senaste åren, har rasen ”exploderat” hos oss i det av- seendet. Mellan tummen och pekfingret har vår avelsmatadorgräns varit runt 50 valpar i många år. Tidigare togs inte hänsyn till detta, varför något/några namn förekommer i nästan alla stamtavlor.

Att redovisa noga de parningar som gjorts med danska blodslinjer intresserar kanske AR mest och att använda sig av statistik vet alla, att tvetydigheter kan uppstå i hur den behandlas, samt framför allt uttolkas – vinklas. Vissa saker går dock att titta på – ”skumma” igenom. Intressantare vore givetvis att spalta upp ordet jaktprovsmeriterat ytterliga- re – skillnaden är stor: varierar mellan 3:e pris Ukl till 1:a pris Ökl – t.o.m. några 1:a pris elit – detta överlåter jag till AR.

Dansk påverkan startade – i modern tid -  med SUCH, INT och NUCH Ricky S27779/90 (e: Daks, u: Brit), som in- fördes av kennel Hirsch Fängers. Hunden var meriterad i Danmark, förd Henrik Rae Andersen och gick sedan till ett 1:a pris även i Sverige. Ricky användes till 14 kullar med totalt 86 valpar. Av dessa 86 individer hd-röntgades 48 valpar med resultat: 45 u.a i Sverige, en u.a. i Finland samt två stycken med hd 2. I viltspår meriterades 14 avkom- mor samt sju jaktprovsmeriterades.

Två kennlar, som bägge använde Ricky två gånger, gav för dem bra resultat: Dåvarande AR Marina Skotte, med kennel Xantemi's, som förövrigt står för flest röntgade (12 st med u.a.) lade grunden för sitt avelsarbete med kända namn som SUCH Xantemi's Basen och Blizz.

I andra kullen kom Xantemi's Contra, som blev Contramarkens start hos Carina Follstam-Lundström. Hos kennel Rogstaberget's med Ingamaj Andersson blev det en ”nystart” genom tiken och således dotter till Ricky Liza-Minelli, som blev deras nya stamtik.

  
Ricky Den riktiga starten för kennel Xantemi's
med två kullar efter Ricky.

Dotter till ovanstående hundar; Xantemi's Contra.

På bilden här med klok blick med sina 12½ år.

Fyrkildes Casper Klein DK 27809/95 (e: Ronny,  u: Hedemarkens Chita) användes till en kull av kennel Hirsch Fänger's, Ronny ovan är förövrigt helbror till Ricky; fyra valpar röntgade av tio avkommor: resultat två stycken med C och två stycken med D. I kullen blev två viltspårsprovsmeriterade.

Farum Calle DK 09101/91 (e:Astor u: Kira) parade samma tik två gånger: Irmun's Bikkja Jara och kennel Fält- Bikkja's hade fått sin kombination att fortsätta sin avel med. Första parningen blev genomförd med dispens – in- seminering då tiken ej var rabiesvaccinerad. Undertecknad följde med – dels för att träffa Calle på danska sidan, dels för att hämta termosen fylld med sperma, äggula och grädde! Det roliga var att inseminerade kullens antal: sex valpar och den riktiga parningen två år senare också gav sex avkommor. Totalt: tolv valpar! Alla röntgade – alla u.a. eller A! Nota bene vi som inte väljer att vara medlem i norsk Münsterländerklubb kan inte kontrollera de sju valparna som är röntgade med u.a. där. Det landet ”bjuder” inte på information likt övriga nordiska länder gör. Av dessa är fyra hundar jaktprovsmeriterade.

Farum Calle

 

DKJCH, DKCH Ferry (e: DKJCH Buller, u: Brit) parade undertecknads äldsta tik resultat tre valpar varav två rönt- gades med resultat u.a.

  
Buller och sonen Ferry med sin ägare Henrik Rae Ferry

 

Nästa danska hund som importerades till Sverige var Bobby S 11992/95 (e: DKJCH Buller u: DKCH Farum Chiwa) ägare undertecknad. Samtidigt kom även hans bror Arthos in. Den senare kom aldrig att gå i avel. Bobby fick sju kullar med 53 valpar. Av dessa hd-röntgades 27 valpar (några i utlandet, som exporterades) alla u.a. Tio är merite- rade i viltspår/schweiz. Tolv st. är jaktprovsmeriterade. Av de sistnämnda står kennel Gråsidingen för hela sju styc- ken. Kenneln har senare byggt vidare på blodet, genom barn: Bellis, o Cirrus samt barnbarnet Elodea.

The Hazel Grouse startade sin kennel med en av dessa valpar Catleya. Kennel Rödhammeren i Norge startade sin kennel med en dotter till honom: Rogstabergets Bessie Smith. I Norge finns också kennel Lokkeberget som med en dotter till Bobby; Lokkeberget's F`ixi´t Frida fortsatte sin avel.

Bobby (foto: Maria Appelberg)

  

Ben DK12307/91 (e: DKJCH Dick u: Kikki) parade två tikar i Sverige. En ur Falkentorps kennel samt en ur Quo- rum´s. I den första kullen med sju avkommor röntgades tre med resultat tre u.a. Tre jaktprovsmeriterades. I kull nummer två röntgades också tre av samma antal valpar – sju stycken: två fick u.a. en fick C. Här jaktprovsmerite- rades en. Totalt i Sverige 14 avkommor. Ägaren till Ben heter Johannes Mörch och fick med denne hane sin AHA- upplevelse för rasen och har idag en välrenommerad kennel vid namn Hedeskovens i Danmark.

Ben

 

Ludde S25229/96  (e: Hulbaeck George, u: Blanka von Buchwaldhytte) importerades av Kennel Quorum med innehavare Carl Göran Wingårdh. Han förde en ganska ”anonym” tillvaro nere hos uppfödaren och parade mest kennel Quorum´s egna tikar. Efter honom blev ingen valp jaktprovsmeriterad -  synd med tanke på att han var en riktigt god jakthund. Totalt fick han 45 valpar i sina åtta kullar. Sex hundar hd-röntgades med resultat fyra stycken med A, en med B, samt en preliminärröntgad i ung ålder: prel. 3.

Fadern: Hulbaeck George
  
< Ludde >

 

Så importerades Tjaereborgegnens Black S 44340/95 (e: Hedemarkens Asco, u: Torax Luffe) till kennel Järp- myrens, långt upp i norr. Hanen användes till fem kullar – 21 valpar. Av dessa röntgades 11 stycken. Resultat: sju stycken med A eller u.a, två st med C, en valp fick D och dessutom en med E. Två valpar är meriterade på viltspår, dessutom är han far till Järpmyren's Tenna, som har 2:a pris i ÖKL jaktprov och många titlar, som t.ex Finv 05, Nordv, SV-06.

"Black"


Max DK28582/93
(e: DKJCH Balder, u: Sascha) fick tre kullar i Sverige, där Contramarken var först ut med sina sju stycken – alla rtg u.a., två viltspårsmeriterade samt tre jaktprovsmeriterade.
Totalt antal valpar efter Max blev 20 val- par. Alltså ytterligare två  kullar med tillsammans 13 valpar, kennel Falkentorps. Här röntgades sammanlagt tre val- par med u.a och en valp meriterad på viltspår.

  
Max Far till Max är DKJCH Balder.

  

Höjägers  Eros S34924/97 (e: DKJCH Dick, u: Höjägers Centa) såldes till Sverige och användes till nio kullar med antalet 51 valpar – 14 röntgades. Av dessa där 13 stycken fick A samt en fick B. Inga meriterades.

Höjägers Eros

  

Skipper DK094489/94 (e: DKJCH Buller, u: DKJCH farum Chiwa) parade en tik i Sverige med nio valpar i kullen. Sex hd-röntgades alla u.a. eller A . En meriterades i viltspår.

Skipper

 

Illebölle´s Arco DK 10085/96 (e: Basco vom Höftersbuch, u: Freya vom Hesseltal) ”upptäcktes” först av under- tecknad, men kenneln följdes av flera. Arko fick fem kullar i Sverige med totalt 37 valpar. Av dessa röntgades sexton med resultat: fjorton stycken u.a eller A samt två stycken med C. Sju stycken meriterades i viltspår och fem jaktprov- meriterades. Och valparna lät tala om sig. På annan plats på hemsidan kan man läsa om bl.a Münstergårdens Hera och kennel Rogstaberget menar att denna hane betytt mest för dem i aveln. Här finner vi SUCH Rogstabergets Jackie Shannon och hennes bror SUCH, JCH samt Fullbruksprov 1:a pris: Rogstabergets Jerry Lee Lewis.

  
Illeböles Arco Här blir en SUCH till - Arco parar Liza Minelli

T.o.m. år 2006 var Münsterländern underrepresenterade i framångar på jaktprov samt väldigt få titlar. I modern tid har vi bara haft 4 hanhundar med dubbeltitel, varför detta gav genklang. Sista året, således säsong 2007, hände emellertid något – rasen fick flera champions. Till råga på allt två tikar som jaktchampion och med svenska fäder: ovan nämnda Jerry Lee Lewis samt Münstergårdens Tyr. Men visst finns det danska blodet där: Jerrys far är just Illebölles Arco och till den andra tiken finns Bobby, som morfar.

  

Olex von der Teufelsbrücke ZBKLM 96/1126 (e: Olex vom Heeker Eichengrund, u:Annabel vom Mühlenbrunn) användes först av kennel Contramarken och följdes av en annan kennel. Totalt två kullar med tretton valpar. Fem röntgade i första kullen, alla u.a. En av dem viltspårsmeriterad och två stycken jaktprovsmeriterade, dessutom fort- satte kennel Xantemi´s sitt avelsarbete med en tik ur denna kullen. Ur kull nummer två röntgades fyra valpar med resultat A och en jaktprovmeriterades.

   
Olex Dottern Contramarkens
Dimma fortsätter aveln
hos Xantemi's

 

York vom Münsterland DK18002/97 (e: Niklas vom Fuchseck, u: Tara vom Münsterland), en tysk import visser- ligen, men ägdes av en dansk, varför han räknas in bland de danska i kraft av att tikarna parades i Danmark, sam- ma som gäller för ovanstående hane. York användes till två kullar med totalt tolv valpar av kennel Falkentorp samt undertecknads. I den första kullen på sju valpar röntgades tre, alla med A och två viltspårmeriterades. Med min egen kull, som jag hoppades mycket på, kom ett rejält bakslag - efter brev från Norge försöker jag nu spåra: "varför"? Tre röntgades - en med A, två med C. En av hanarna fick ner en sten. Men vad värre var: hunden i Norge hade förutom hd även AD, samt enligt veterinärintyg av den 1 april i år misstänkt epilepsi. Två av dem jaktprovmeriterade, en vilt- spårsmerit. Ingen vidare i avel.

York

  

Skot DK 23038/97 (e: Sako, u: Fyrkildes Ann) en hane som använts mest av kennel Hirsch Fänger´s där han haft fyra kullar med tiken Söhöjlandets Bella. Denna kombination har gett 30 valpar; tolv hd-röntgade och därav sex styc- ken med resultat A. Två med B = u.a. samt fyra med C. Nio valpar av dessa 30 är meriterade i viltspår. Skot har dessutom parat  två tikar till med sammanslaget 17 valpar, (totalt 47 avkommor således). Resultat från dessa sista tikar; fem stycken hd-röntgade alla med A och tre meriterade i viltspår.

  

Horsia´s Remus DK 04748/99 (e: Adonis, u: Horsia's Lady)  har använts av Kennel Falkentorp till en kull. Tre av avkommorna ur en kull på nio valpar är jaktprovsmeriterade. Två av dessa är hd-röntgade med ett A samt ett C.  

 

Fredensvejens Aske DK 11123/2001 (e: Quimba von der Dansenbörger Heide, u: Saltofte Eika) Med Illebölles Arco bakom har i Sverige använts till två kullar – bägge kennel Xantemi's. Detta har gett 20 valpar varav 18 är hd- röntgade med 13 A, fyra med B samt ett C. En SUCH Xantemi´s Exa samt ytterligare två är jaktprovsmeriterade. Två har meriter i viltspår. Kennel Contramarken fortsätter här sin ena tiklinje med en valp efter Aske.  

Det skall dessutom tilläggas att fler avkommor visats upp på prov, med superbra egenskapssiffror för rasen. Så bra kombination gjord att parningen resulterat i Avelspriset för KlM för resultat år 2007! För första gången är Danmark inblandat officiellt att föra svensk avel framåt.

Fredensvejens Aske
(foto: Jan Buk)

  

Peto´s Iross DK09804/2001 (e: Tröjborgs Joker, u: Peto´s Hirse). Uppfödaren bor numera i Norge, Per Porsild – en känd utställningsdomare i Danmark, fortsätter med danskt blod, varför han aldrig kommer att räknas som norr- man…. Hunden Iross importerades av kennel Åtorp – brodern exporterades till USA. Iross har här  hittills haft sex kullar med 47 valpar. Enligt en hemsida är en tik till parad nyligen. Av dessa är fyra röntgade alla med A. En är meriterad i viltspår.

Petro's Iross

 

DKJCH Fuglevang´s Farro DK04950/2003 (e: Illebölles Arco, u: Birka vom Heeker Eichengrund). Här kommer Arco in igen, som farfar till valparna. Farro har hittills parat en tik i Sverige hos kennel Quorum. Parningen gav nio valpar där hittills tre är röntgade med A.

 

Bill (kallas ibland Bello) DK09352/2002 (e: Quimba von der Dansenbörger Heide, u: Spankildes Fie) har utnytt- jats som täckhund av kennel Hirsch Fänger två gånger till samma tik. Två kullar – totalt 20 valpar. Endast den ena kullen är i ålder för hd-röntgen – av tio valpar är två röntgade: en med A och en med B som resultat. Inga andra me- riter. Den sista kullen är född i år. Här har vi samme farfar till valparna som vid ovan nämnde Aske.

 

DKCH KBHV-03-04-05 Elverdams Astor (e: Ferry, u: Ysobel vom Münsterland) kommer att stå för det allra se- naste samarbetet mellan länderna vad danska hanar beträffar. Denne hanhund, som tillhör DMK:s ordförande Henrik Rae, har parat tyska tiken Donna vom Ibbenbüren i Sverige och har sex avkommor ännu kvar hos sin mor då de är för unga för att lämna henne. Kennel Elverdam kommer att vara sin blodslinje trogen i kraft av parningsvalp från denna kombination.

Elverdams Astor

 

Så avslutas dessa 20 år för min del med Danmark nära, från år 1988 då jag lärde känna Buller för första gången. Denne Buller som var far till Ferry och till min Bobby. Ferry som tillsammans med Ysobel fick ovanstående Elver- dams Astor.

Bland ovanstående hundar syns de som haft betydelse för flest kennlar enligt min åsikt i kronologisk ordning vara: Ricky, Bobby samt Illebölles Arko.

Elverdams Astor fortsätter i hög grad den ena av de tre linjerna!
 

  
Ysobel samt Ferry - bägge champions på kennel Elverdam, Astor (foto: Harris Jensen)
vars parning bl.a. resulterade i Astor (och Anni).

 


 

SAMARBETET ÖVER GRÄNSERNA – tyska hanars parningar  med svenska tikar.

Äntligen öppnades gränsen till rasens hemland – även för oss i Sverige. Med avund hade jag uppmärksammat att danskarna mer och mer vände sig till Tyskland, när vi hade rabiesförbud. Vi har haft svenskar som varit förutseende längre tillbaka i tiden. Detta avsnitt kommer att ta upp hanar vi parat våra tikar med i Tyskland. Våra tyska importer till Sverige får ett avsnitt för sig – senare.

Hos oss är det gott att vi har en avelsmatadorgräns. Det har inte existerat i Tyskland, varför t.ex. namn som Utz von der Amselweide, Heiko von Ottenstein samt Dago von Wiesental, Lord, Lex samt Lux von der Innleit´n m.fl. förekom- mer i många stamtavlor. Får man sedan höra att den förstnämnde lämnat osedvanligt mycket epilepsi bland avkom- mor – det finns andra hanhundar som också nämns, börjar man att fundera. Tyskarnas noggrannhet vad hd, tandfel, chryptochism etc. är berömvärd, mycket exaktare än vår, men vad EP beträffar finns ett klart mörkertal – liksom i öv- riga länder.

Tyvärr, hjälper inte det förnämliga Dogbase som några av oss haft i flera år. ”Suveräna” siffror, högt skallindex m.m. säger inte allt. Man måste träffa hunden, gärna kullsyskon – hur mycket har man behövt ta till elhalsband (mycket vanligt även bland förare med en hund) för att den skall synas lättförd och dresserbar. Senaste proven jag bevistat har visat på mer gruffande hundar emellan. Mer stressighet, pipande, vilket en del tyskar ”försvarar” med iver, stor jaktlust. Andra medger att det kan bli för mycket av det goda. Jag skall åka ner till hösten igen.

Några jämförelsetal som visar vidden av rasen i sitt hemland är nog på sin plats. Klubben/landet är indelat i 13 lokal- områden, var och ett har ett eget AR, som i sin tur lyder under landets AR = huvudavelsråd. Idag finns c:a 270 kenn- lar som är aktiva (många ligger dessutom inaktiva/vilande). Alla 13 lokalområden har omfattande egna hemsidor – dessutom finns c:a 30 kennlar som har hemsidor. Födelsetal för KlM är ungefär 1800 valpar per år! -Sverige känns litet….!

Först att åka ner till Tyskland var undertecknads kennel Münstergården. Via de årliga böckerna som kommer ut : Zuchtbücher/avelsböcker hade jag fastnat för ZBKLM 91-1162 Niklas vom Fuchseck (e:Denny von der Falkenau, u: Anke vom Börlenberg). Jag visste från tidigare resor, när jag tittat på KlM, att utbudet var enormt ”stort”. Första tysksvenska kullen föddes 1996: sex valpar 4 rtg u.a 1 st. med gårdagens I och en SUCH blev resultatet. Denne Niklas var en drömhund (mer om Niklas och Tristan här) och Uta Schumanns kunskaper, hennes egna uppfödningar samt hennes behjälplighet med tips förmedlade jag sedan till kennel Contramarken som inhandlade så ofta omskriv- na SUCH Raika vom Fuchseck. Kennel Rogstaberget parade sin Liza Minelli år 1999 med samme hane, sju valpar varav två röntgade med A och en är viltspårsmeriterad. År 2001 åkte kennel Gråsidingen ner med inlånade tiken Bellis som fick åtta valpar; sex röntgade med A samt tre av dem viltspårsmeriterade. Som kuriosa kan nämnas att Niklas hade 27 kullar i Tyskland. Dessutom finns valpar i flera övriga europeiska länder.
  

  
Niklas vom Fuchseck som ung och på ålderns höst.

 
År 2006 använde kennel Contramarken ZBLM 02-0693 Tristan vom Fuchseck (e: Astor vom Kiefernwalde, u: Nike von der Fuchskaute) och året därpå använde Gråsidingen ZBKLM 03-0912 Unkas vom Fuchseck, helbror till Tristan men inte kullsyskon. Även Norge har använt Tristan – kennel Lokkeberget.
   

  
Tristan vom Fuchseck Unkas vom Fuchseck

Några månader efter min ”jungfruresa” ner till Tyskland for kennel Väsbys för att para sin tik Toffi med ZBKLM90- 0302 Lex von der Innleit´N (e: Heiko von Ottenstein, u: Gritta von der Innleit´N). Resultatet blev fyra valpar, alla rönt- gades med u.a. tre viltspårmeriterades och lika många jaktprovmeriterades, bland dessa valpar återfinner vi mång- titlade Väsbys Falco. Denne Lex har två bröder: Lord samt Lux, vilka sattes högt i Danmark, varför dessa två namn finns ofta i deras stamtavlor. Tillsammans har dessa tre bröder c:a 70 kullar i Tyskland.

Samma kennel for fem år senare ner med den sparade tiken Väsbys Kia som parades med ZBKLM98-0835 Nero vom Eusternbach (e: Asko von der Wapel, u: Bonnie von der Fehnbrücke). Han omtalades, som en hane med bra hd-resultat på sina valpar: 40 kullar i Tyskland. Resultat denna gång för kennel Väsby blev sex valpar varav tre röntgades med resultat A, en viltspårsmeriterades samt två jaktprovmeriterades.

Tredje kennel att åka var kennel Falkentorp med sin Piz Ela och till den tiken valdes ZBKLM90-0600 Dingo vom Goldbrink (e: Puck vom Ost Friesland, u: Gundi von Ottenstein) med 26 kullar i Tyskland. Kullen föddes år 2000 med åtta valpar som resultat, varav ingen röntgats och en meriterats i lydnad. Vom Goldbrink ansågs ha ett blod med mycket dresserbara hundar – denne Dingo hade 27 kullar i Tyskland.

Med de första tre kennlarna följde Contramarken som med tiken Xantemi´s Contra parade med ZBKLM 98-1065 Cent vom Bernstein (e: Dino vom Flachsberg, u: Tosca vom Münsterland) år 2001. Resultat blev sex varav fyra rönt- gade med u.a. Kenneln använde sedan samme hane ytterligare en gång, dock till en annan tik. Här blev tre viltspårs- meriterade och två jaktprovsmeriterades.
    

Cent vom Bernstein

Först ut att pröva Drebenholt-blodet var kennel the Hazel Grouse´s. ZBKLM 98-0177 Enno vom Drebenholt (e: Nes- tor von der Innleit´N, u: Dixie vom Drebenholt). Hanhunden befann sig år 2002 i Sverige tillsammans med sin här arbetande ägare, varför tiken Catleya fick en behaglig och kort resa för parning. Åtta valpar blev antalet, varav tre meriterades på viltspår samt två jaktprovsmeriterades.
   

Enno vom Drebenholt

Kennel Drebenholt började synas på allvar och innehavaren, Herr Sachau, har nyligen efter tio års arbete avgått som huvudavelsråd i Tyskland. Senast vid årets anlagstest (VJP 2008) talades om flera talanger med det kennelnamnet. Två kennlar har använt ZBKLM01-0406 Harro vom Drebenholt (e: Fürst vom Eulenfelsen, u: Elfi vom Drebenholt) de senaste åren. Xantemi´s till sin Contramarkens Dimma år 2006 med sex valpar som följd samt Quorum´s till sin tik Cora vom Forstweg året därpå, även här blev det en kull med sex valpar.
   

Harro vom Drebenholt

Från och med Münstergårdens kull 1996 t.o.m. år 2002 var utbytet relativt blygsamt. År 2003 användes följande hanar:

KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde (e: Benn vom Wildschutz, u: Dana vom Tecklenburger land)
KLMZB 99-0922 Amor vom Eichenkamp (e: Cäsar vom Velstover Immengarten, u: Kimba aus der Wolskammer)
KLMZB 95-1081 Donn vom Wildschutz (e: Pascha vom Lohebeeke, u: Ayka von Stedingsmuhlen)

och 2004 var ett ”lugnt” så kallat mellanår, med ett fåtal kullar. Hane:

KLMZB 00-0294 Boris von der Westerloh-Mühle (e: Quimba von der Dansenbörger Heide, u:Zita von der Westerloh-Mühle) 

Den förstnämnde Astor har bara en kull i Sverige Gråsidingens, som med inlånad tik fick åtta valpar. Två är vilt- spårsmeriterade och en är jaktprovs-meriterad. Däremot har han 38 kullar i Tyskland, samt ligger bakom i några andra stamtavlor. Kennelnamnet Kiefernwalde är bekant i Sverige, då Kennel Herrskapet har två tikar därifrån och bägge får de stora kullar.

Amor vom Eichenkamp med sina 24 kullar i Tyskland, har blivit ett populärt namn. Gråsidingen använde honom till en tik och har gjort om parningen detta år. Totalt 13 valpar varav den första kullen gett två jaktprovsmeriterade samt tre i viltspår. Genom sina kullar i Danmark – tre stycken samt nu även i Norge finns han väl representerad . Även han ligger bakom i flera stamtavlor i Sverige.
   

Amor vom Eichenkamp

Den tredje hunden av ovanstående, Donn vom Wildschutz, har endast en kull här. Visserligen blev det tio valpar, med kennel Herrskapets tik Eischa. 
    

Donn vom Wildschutz

Här är resultatet fantastiska sex jaktprovsmeriterade i Sverige, samt tre i viltspår.

Slutligen har Boris von der Westerloh-Mühle en kull hos oss, även denna hane har använts av kennel Herrskapets. Ovanstående tik, ånyo tio avkommor – hittills 4 med jaktprovsmeriter varav en i Tyskland.
    

Boris von der Westerloh-Mühle

År 2005 användes tre nya hanar, där kennel Rogstaberget var först med KLMZB 02-0384 Eiko von der Water- stroate (e: Iras vom Goldbrink, u : Nina vom Hesseltal). Kenneln gentog senare parningen – totalt i två kullar blev det 15 valpar. Samme hane användes år 2007 av den nya kenneln Bicado - sex valpar.
   

Eiko von der Waterstroate

KLMZB 03-0390 Balu vom Forstweg (e: Fürst vom Euenfelzen, u: Cita vom Brockhauser Esch) Balu fick fem val- par hos kennel Gråsidingen. En är viltspårsmeriterad, KLMZB 97-0210 Argon vom Velsengrund (e: Ferro von der Orbisklinge, u: Esta vom Telleg Gorden). I denna kull som kennel Quorum stod för blev det sju valpar. Här finns vår senaste SUCH, Quorum´s Dickzon – och som ni ser med nytt blod för Sveriges del i val av täckhund!
   

  
Balu vom Forstweg Argon vom Velsengrund

År 2006 bjöd på tre nya hanar:

KLMZB 00-0591 Orkas vom Flachsberg (e: Dino vom Flachsberg, u: Bonnie vom Hardtwald)
KLMZB 03-0456 Anno vom Heideschloss (e:Amor vom Eichenkamp, u: Alice von Birkenau)
KLMZB 02-0451 Bobby von der Alten Ziegelei (e: Alf von der Wolfshütte, u: Birka von der Wolfscheibm)

Första omnämnda hanen Orkas, som kennel Herrskapet använde, bjöd även detta på nytt blod. Resultat: tio valpar.
Anno brukades av samma kennel och på begäran av tyska uppfödare som beställde två valpar, en gång till. Parnin- gen gentogs i år, 2008. Kenneln har verkligen köpt in storföderskor – tiken Gora har fått 22 valpar med Anno i två kullar.
   

  
Orkas vom Flachsberg Anno vom Heideschloss

Kullbrodern till Bobby: Birko von der Alten Ziegelei användes året därpå av en relativt ny kennel – åtminstone vad kennelnamn beträffar: Faglianos med tiken Gråsidingens Icterina. Resultat tre valpar. Bobby, som för övrigt inte finns mer, samt Birko har t.ex. i sin stamtavla Lex samt Lord i sina stamtavlor, den sistnämnda två gånger, dessutom. Yttermera finns Heiko von Ottenstein två gånger. Dags att fundera? Flera tyska uppfödare använder sig av stark linjeavel ibland t.o.m. vad jag själv skulle benämna som inavel. Därför gäller det att titta – åtminstone några led bakåt i de tyska stamtavlorna, speciellt som det en tid i Sverige talats om att man inte sysslar med vare sig inavel eller linjeavel – och har procenten noll i sina kullar!

År 2007 kom ett par nya hannamn: KLMZB 04-0372  Falko von der Wolfstange (e: Edgar von der Günz, u: Diva von der Wolfstange) användes av kennel Herrskapet till sin tik Eischa vom Kiefernwalde. Det är denna tik som har flest meriterade avkommor i Sverige samt även i Norge, Finland, samt en provsegrare VGP i Tyskland.

Falko von der Wolfstange

Ytterligare ett nytt namn dök upp: KLMZB 00-0884 Arko vom Achental (e: Basco vom Höftersbuch, u: Zilli vom Banzgau) som kennel Quorum använde till sin S57299/2003 Uzzi med heltysk stamtavla bakom sig även hon.

Arko vom Achental

I övrigt detta år var det ovan redan nämnda: Birko von der Alten Ziegelei, Unkas vom Fuchseck samt Harro vom Drebenholt som användes.

Så avslutar jag med de hundar jag minns från innevarande år, dvs 2008. Herrskapets kennel valde att göra en om- parning på begäran av tyska köpare med hanen Anno vom Heideschloss och kennel Gråsidingen gjorde en om- parning med Amor vom Eichenkamp.

Anno vom Heideschloss

Kennel Qourum’s nya importerade tik var dräktig vid ankomst, parad med kennel Forstwegs nya stjärna: KLMZB 05-0664 Ello vom Forstweg (e: Jago vom Heeker Eichengrund, u: Bella vom Fortweg). Denne Jago känns litet ny för Sverige – bakom ligger också den alltmer förekommande: Fürst vom Eulenfelsen.

Ello vom Forstweg

Slutligen nämner jag kennel Bicado som med sin parning av sin Xantemi’s Dugga hittade den lilla kenneln i Tyskland – Treental ! Som täckhund använde de KLMZB 98-1192 Carlo vom Treenetal (e: Arko von der Tielenburg, u: Anka vom Treenetal).

Jag tänker inte fortsätta att rapportera tyska hundars användning i aveln. Det blir allt vanligare, sedan jag själv åkte ner som första kennel i ”modern” tid att hämta material från rasens ursprungsland. Jag tycker det är synd att vissa tyska hanars namn återkommer så ofta i lilla Sverige  - det vore, enligt min åsikt, bättre ifall man sökte efter något nytt.

Litet övriga funderingar jag har, som jag poängterar är mina egna åsikter, och som har börjat utkristallisera sig, när jag tänker igenom alla de resor jag gjort under årens lopp – mest för se och verkligen träffa de hundar jag varit intresserad av – HUR  gör vi våra val?

I början fanns bara Zuchtbücher och tidningarna. Sedan kom Deckrüdekataloger bl.a. i form av cd-skivor.. Så kom den ovärderliga Dogbase, vilket flera av oss skaffade genast. Fantastiskt mycket går att hämta ur just Dogbase. Vad jag inte kan läsa är t.ex. förekomst av epilepsi. Fortfarande anser jag, att de tyska hundarna hd-röntgas alldeles för litet. Ett fåtal uppfödare får hela kullar röntgade, annars är det enbart de som kan tänkas gå i avel som fotogra- feras. Dresserbarhet? Mycket svårbedömt – eftersom vi i Sverige (förhoppningsvis) inte lägger in hård dressyr så snabbt/tidigt – se vilka hundar som redan vid två års ålder har 1:a pris på VGP.  Jamen, tycker då några, det går utmärkt att se under siffran för Fürhigkeit…inte alls, anser jag. Mycken användning av elhalsband, vilket för övrigt används av majoriteten, får hunden att framstå som ”lätt-dresserbar”.

Detta kan bli ett problem för den ”vanlige” hundföraren i framtiden. Visserligen stod det i danska jakthundsböcker re- dan på 40-talet att Münstern var betydligt svårare att dressera än kort- och strävhårsvorsteh. Men jag har på senaste tiden fått höra om KlM som vandrat mellan flera ägare, för att så småningom avlivas.

Danmark, som i kraft av att de startade med att importera mycket tidigare än vi, börjar få en bra bild över vissa ”lin- jer”, som visat sig ge aggresivitet – både mot andra hundar och människor. För 20 år sedan, när jag började resa till Danmark, frapperades jag just över hur tyst det var bland hundarna. Inte ett gruffande mellan hanhundar, de stod lug- na inför både prov, runt utställningsringar etc. Inte ens ”ranghöga svansar” och absolut ingen stress, pip eller gnäll.

Jag hoppas vi inte håller på att ”förstöra” rasen.